Поступление катушек Daiwa Ninja 1003A, Daiwa Revros E 2000A и Ryobi Virtus 6000 !

Катушки Daiwa Ninja 1003A и Daiwa Revros E 2000A - http://rsn-nn.ru/sait/katushki/manufacturer/37


Катушка Ryobi Virtus 6000 - http://rsn-nn.ru/sait/katushki/manufacturer/41